FORD TUNING FORUM - Ford Cougar, Ford C-Max, Ford Escort, Ford Fiesta, Ford Focus, Ford Fusion, Ford Mondeo, Ford S-Max...
FORD TUNING FORUMFORD TUNING FORUM
Korzystając z forum (przechodząc do kolejnych podstron) akceptujesz nasz Regulamin oraz Politykę Prywatności.
W przeciwnym wypadku możesz opuścić forum, ale prawdopodobnie będziesz żałować, więc nie zalecamy tego. :)

Regulamin forum FORDTUNING.PL

FORDTUNING.PLPozostałe działyForum FORDTUNING.PLRegulaminRegulamin forum FORDTUNING.PL
[1]
T #0 | 13.05.2010, 05:51
  Administrator
  Warszawa

  REGULAMIN FORUM FORDTUNING.PL

  I. Postanowienia ogólne

  1. Korzystanie z forum jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu wraz z załącznikami.

  2. W niniejszym regulaminie użyto następujących określeń:
      a. Forum - forum dyskusyjne FORDTUNING.PL.
      b. Forumowicz - osoba, która korzysta i/lub w przeszłości korzystała z Forum.
      c. Konto - konto zarejestrowane przez Forumowicza na Forum.
      d. FORDTUNING.PL - właściciel domeny "fordtuning.pl".
      e. Administrator - osoba, której przyznano status "Administrator" na Forum.
      f. Moderator - osoba, której przyznano status "Moderator" na Forum.
      g. Post - wiadomość wysłana przez Forumowicza na Forum.

  3. Forumowicz ma obowiązek stosować się do niniejszego regulaminu i respektować decyzje FORDTUNING.PL, Administratorów oraz Moderatorów w zakresie dotyczącym Forum. W przypadku sporu Forumowicz powinien skontaktować się z FORDTUNING.PL.

  II. Rejestracja i konfiguracja konta

  1. Zezwala się na rejestrację i korzystanie tylko z jednego Konta.

  2. Forumowicz rejestrując się na Forum wybiera nazwę Konta. Obowiązują następujące zasady:
      a. Nazwa Konta nie może wprowadzać w błąd ani naruszać praw osób trzecich.
      b. Hasło musi zawierać litery, cyfry i znaki specjalne i musi być wykorzystywane wyłącznie na Forum.

  3. Forumowicz może korzystać z awatara. Obowiązują następujące zasady:
      a. Awatar musi być estetyczny, nie może wprowadzać w błąd, nie może naruszać praw osób trzecich.
      b. Awatar jest plikiem graficznym o maksymalnym rozmiarze 100x75 pikseli.
      c. Awatar nie może być animowany.

  4. Forumowicz może korzystać z podpisu. Obowiązują następujące zasady:
      a. Podpis musi być estetyczny, nie może wprowadzać w błąd, nie może naruszać praw osób trzecich.
      b. Podpis może zawierać maksymalnie trzy linie tekstu.
      c. Podpis nie może zawierać plików graficznych.

  5. Podczas rejestracji nie należy podawać danych osobowych w rozumieniu przepisów prawa.

  III. Korzystanie z forum

  1. Forumowicz oświadcza, że będzie korzystał z Forum w sposób zgodny z prawem polskim i europejskim, a także zgodny z zasadami współżycia społecznego.

  2. Forumowicz ma obowiązek:
      a. Dbać o wysoki poziom merytoryczny, językowy i estetyczny swoich Postów.
      b. Wycinać grafikę i zbędne fragmenty tekstu z cytatów.
      c. Umieszczać Posty we właściwym dziale i we właściwym wątku.
      d. Przed utworzeniem nowego wątku sprawdzić, czy dany temat nie był już poruszany w ostatnim czasie.
      e. Tworząc nowy wątek ustawić temat precyzyjnie opisujący jego zawartość.

  3. Na Forum zabrania się:
      a. Obrażania innych Forumowiczów.
      b. Umieszczania nic nie wnoszących Postów w działach merytorycznych.
      c. Celowego wprowadzania w błąd innych Forumowiczów.
      d. Nadużywania BBCode, emotikon, grafik, znaków interpunkcyjnych i/lub wielkich liter.
      e. Nadużywania wyrazów powszechnie uznanych za wulgarne i/lub obraźliwe.
      f. Publikowania zapisów rozmów prywatnych.
      g. Publikowania i/lub przechowywania i/lub przesyłania za pomocą Forum danych osobowych w rozumieniu przepisów prawa.
      h. Nawiązywania w jakikolwiek sposób do tematów związanych z polityką lub religią.
      i. Prowadzenia sprzedaży w inny sposób, niż poprzez ogłoszenie w dziale "Giełda".
      j. Prowadzenia agitacji w sprawie konkursów, programów lojalnościowych itp. bez zgody FORDTUNING.PL.
      k. Promowania inicjatyw pokrywających się z tematyką Forum bez zgody FORDTUNING.PL.

  4. Prowadzenie działalności o charakterze komercyjnym może odbywać się wyłącznie za pisemną zgodą FORDTUNING.PL.

  IV. Polityka prywatności i pliki cookies

  1. Polityka prywatności została opisana w załączniku nr 1 i stanowi integralną część Regulaminu.

  V. Zastrzeżenia

  1. Forum udostępniane jest bez jakiejkolwiek gwarancji, w szczególności bez gwarancji ciągłości działania, bez gwarancji poprawności działania i bez gwarancji poufności danych zgromadzonych na Koncie i/lub przesyłanych przy wykorzystaniu Forum.

  2. FORDTUNING.PL zastrzega sobie prawo do dowolnego kształtowania zasad dostępu do Forum i uprawnień przyznawanych poszczególnych Forumowiczom, w tym w szczególności do usunięcia lub zmodyfikowania dowolnego Konta, wątku, Posta lub jego fragmentu bez podania przyczyn.

  3. Wysłanie Posta na Forum jest równoznaczne z przekazaniem związanych z nim autorskich praw majątkowych FORDTUNING.PL. Forumowiczowi nie przysługuje prawo do usunięcia wysłanych przez niego Postów, nawet w sytuacji, gdy jego Konto zostało usunięte lub zablokowane.

  4. Wyłączną odpowiedzialność za treść Postów ponoszą ich autorzy. Publikowane na Forum porady mają najczęściej charakter amatorski, mogą więc zawierać najróżniejsze błędy i nieścisłości. FORDTUNING.PL, Administratorzy i Moderatorzy nie odpowiadają za ewentualne negatywne skutki wykorzystywania zamieszczonych na Forum porad.

  5. FORDTUNING.PL, Administratorzy ani Moderatorzy nie są stroną w transakcjach zawieranych przez Forumowiczów, w szczególności w transakcjach kupna-sprzedaży zawieranych w związku z publikowaniem przez Forumowiczów ogłoszeń w dziale "Giełda".

  « Ostatnia zmiana: 25.05.2018, 01:37 autor: Rijndael »
  [1]